Never eat alone

Dezeweek “het boek” over netwerken uitgelezen. In de Sprout van augustus werd ditboek ook genoemd en werden tien highlights over het boek aangegeven. Ik zaldeze highlights niet herhalen. De geinteresseerde lezer kan de highlights hierterugvinden: http://www.sprout.nl/artikel.jsp?id=986794

BorisVeldhuijzen van Zanten en Patrick de Laive hebben me aangespoord dit boek telezen. Zelf zitten ze momenteel in San Francisco en promoten ze hun bedrijf inhun witte pakken(www.bomega.com)

Zelfben ik niet zo’n netwerker, maar het afgelopen jaar heb ik in het kader vanmijn functie toch het een en ander geleerd op dit terrein.

KeithFerrazzi heeft het in zijn boek o.a. over originaliteit en blijven bij jezelf.Netwerken betekent niet zoveel mogelijk kaartjes uitdelen, maar juistpersoonlijk contact maken met iemand en interesse tonen in wie hij/zij is.

RobertBenninga is iemand die ik zo ontmoette tijdens een diner ter gelegenheid van deweek van de ondernemer. Hij toonde persoonlijke interesse in mij en ik ging inop zijn invitatie tot een dieper gesprek. Uiteindelijk mondde dit uit in deaanbieding van zijn masterclass voor de minor ondernemerschap en blijkt het ookop persoonlijk vlak goed te klikken.

Ookgeeft Keith Ferrazzi aan dat de follow up bij het maken van contact uitermatebelangrijk is. Als je iemand tijdens een beurs, diner, enz. ontmoet heb zorgdan dat je via email binnen 24 uur iets van je laat horen over dit contact enprobeer zo een vervolg afspraak te maken. Ook deze taktiek heeft mij geholpenbij het verder uitbreiden van mijn netwerk.

In dedigitale wereld zijn er allerlei manieren om je netwerk in kaart te brengen ente onderhouden. Keith Ferrazzi noemt o.a. outlook, zelf maak ik ook gebruik vanLinkedin om businesscontacten in kaart te brengen. Ook het hebben van een blogmaakt je zichtbaar in de digitale wereld.

Netwerkenis vooral een activiteit die over een aantal jaren effect op kan leveren. Jekunt er zogezegd niet jong genoeg mee beginnen. Zelf verwijt ik me wel eens datik toen ik jong was niet eerder gebruik gemaakt heb van deze techniek. Afijn,een echte netwerker ben ik dan ook niet(maar nooit te oud om te leren!)

Hetboek geeft verder nog vele anekdotes en tips om je netwerk uit te breiden enwat je daarvoor doen kunt. Wat mij betreft een absolute aanrader.

Nevereat

Dit bericht is geplaatst in Boeken. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *